• Vissza a 30 nap
 • Ingyenes szállítás a 23000 Ft

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzata megszabja a reklamáció-kezelés feltételeit  a szolgáltató/eladó és megrendelő/vevő  között. (továbbiakban csak „PSZ“)

Általános rendelkezések:

 1. www.holokolo.hu webáruház üzemeltetője (eladó) a CYCLESTORE s.r.o., 
  Za koníčkom 1-D, Pezinok 902 01 székhelyű társaság.
 2. Megrendelőnek (vevőnek) tekinthető minden olyan természetes- vagy jogi személy, aki a webáruházban bármilyen tetszőleges terméket vagy szolgáltatást kiválaszt, kitölti az elektronikus megrendelőlapot és elküldi azt az eladónak.
 3. Ez a Panaszkezelési szabályzat meghatározza az üzemeltető és a vevő közötti jogviszonyt a panaszok kezelése során, melyek az üzemeltető által kínált termékek és szolgáltatások minőségére és kivitelezésére vonatkoznak.
 4. Reklamációnak e szabályzat értelmében a megrendelő azon joga értendő, miszerint követelheti az üzemeltető (eladó) által eladott hibás termékek, hibás teljesítés, illetve a szerződés nem teljesítésének jóváhozatalát, cseréjét, javítását.

A panaszkezelés menete:

 1. E PSZ értelmében a jogosult személy írásban vagy e-mailben nyújthatja be panaszát.

 2. A reklamációból különösen egyértelműnek kell lennie:
 • ki nyújtja be a reklamációt (vezeték- és utónév, állandó lakcím),
  • a reklamáció tárgya, elletve mit követel a vevő,
  • kinek van a reklamáció címezve,
  • a reklamáció benyújtásának időpontja,
  • a megrendelő aláírása vagy a képviseletre jogosult személy aláírása a felhatalmazással.

 1. Abban az esetben, ha a megrendelő helyett a Képviseletre jogosult személy nyújtja be a reklamációt e-mailben vagy írásban, a reklamációhoz hozzá kell csatolni a megrendelő által aláírt felhatalmazást.

 2. Amennyiben a reklamáció nem tesz eleget a 2. pontban felsorolt feltételeknek, nem tekinthető jogosultnak.
 1. A panaszkezelés határideje max. 30 nap a reklamáció benyújtásától számítva. Az üzemeltető a vevő részére dokumentumot állít ki a panasz rendezéséről.

 2. A Panasz benyújtása alatt a megrendelő által benyújtott reklamáció napja értendő.


Reklamáció benyújtásának időpontja:

• postai küldemények esetében - a benyújtott panasz kézbesítését az eladó által megadott szervizközpont címére)
• személyes eljuttatás esetén – dátum a benyújtott reklamáció másolatán, amely egyben a reklamáció benyújtásának bizonylataként is szolgál
• e-mailben benyújtott panasz esetén – a vevő által az eladó címére elküldött e-mail fogadásának napja.

 1. Az üzemeltető és az ügyfél közötti egyéb - e Panaszkezelési szabályzat által nem megszabott - jogi viszonyok szempontjából az üzemeltető és a vevő között megkötött szerződések erre vonatkozó rendelkezései, továbbá az  Szlovák Köztársaság területén hatályban lévő jogszabályok az irányadók, mégpedig ebben a sorrendben.
 2. A vevő köteles a visszárut a lehető legolcsóbb módon visszaküldeni, amely lehetővé teszi számára, hogy nyomon kövesse a szállítmányt. Ellenkező esetben az eladó nem köteles visszatéríteni a visszakuldéssel járó teljes összeget.

 3. Az üzemeltet fenntartja a jogot e Panaszkezelési szabályzat előzetes figyelmeztetés nélküli módosítására, bővítésére a  jogszabályi változások illetve a vállalkozást érintő rendelkezések következtében.

Ez a Panaszkezelési szabályzat 2019.3.1-től lép hatályba. Az üzemeltető fenntartja a jogot e PSZ előzetes figyelmeztetés nélküli módosítására.